ఎవర్-పవర్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్.  
టెల్: 0086-571-88220652 ఫ్యాక్స్: 0086-571-88220651 ఇ-మెయిల్:[ఇమెయిల్ రక్షించబడింది]
    ఎవర్-పవర్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్. టెల్: 0086-571-88220652 ఫ్యాక్స్: 0086-571-88220651 ఇ-మెయిల్:[ఇమెయిల్ రక్షించబడింది] ఎడిసన్