ఉత్పత్తుల జాబితా
 

లోతైన గాడి బంతి బేరింగ్లు
Deep Groove Ball Bearings R series

      R series bearings parameter

బేరింగ్ లేదు.

సరిహద్దు కొలతలు (మిమీ)

Load rating(kN)

(కిలొగ్రామ్)

d
mm  in.

D
mm  in.

B
mm  in.

r smin
mm  in.

Cr.0

Cor

మాస్

R168

6.350  .2500

9.525  .3750

3.175  .1250

0.1  .004

0.268

0.136

0.001

R168

6.350  .2500

12.700  .5000

3.175  .1250

0.15  .006

0.830

0.370

0.003

R4

6.350  .2500

15.875  .6250

4.978  .1960

0.3  .006

1.136

0.558

0.005

R4A

6.350  .2500

19.050  .7500

5.556  .2188

0.4  .016

2.175

1.163

0.008

R6

9.525  .3750

22.225  .8750

5.556  .2188

0.4  .016

2.560

1.350

0.011

R8

12.700  .5000

28.575 1.1250

6.350  .2500

0.4  .016

3.930

2.230

0.018

R8-7

11.113  .4375

28.575 1.1250

6.350  .2500

0.4  .016

3.912

2.245

0.022

R10

15.875  .6250

34.925 1.3750

7.142  .2812

0.6  .024

4.620

2.790

0.037

R12

19.050  .7500

41.275 1.6250

7.938  .3125

0.6  .024

7.240

4.463

0.047

99502H

15.875  .6250

34.925 1.3750

7.938  .3125

0.8  .031

4.605

2.774

0.043

R14

22.225  .8750

47.625 1.8750

9.525  .3705

0.6  .024

7.740

4.960

0.075

R16

25.400 1.000

50.800 2.0000

9.525  .3705

0.6  .024

7.740

5.160

0.085

R18

28.575 1.1250

53.975 2.1250

9.525  .3705

0.6  .024

10.180

6.910

0.090

R20

31.750 1.2500

57.150 2.2500

9.525  .3705

0.8  .031

10.80

7.52

0.095

R22

34.925 1.3750

63.500 2.5000

11.100  .4370

0.8  .031

12.28

8.50

0.105

 
హోమ్ | మా గురించి | ఉత్పత్తులు | సాంకేతిక | నాణ్యత | మమ్మల్ని సంప్రదించండి
కాపీరైట్ © ఎవర్-పవర్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్. అన్ని హక్కులూ ప్రత్యేకించుకోవడమైనది.