రియాల్, హెల్వెటికా, సాన్స్-సెరిఫ్; font-size: 11px ">
20.8 (21.8 *)
70
18 (ф19 *)
70
78
50
75
60
గేర్మోటర్
 
ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌వి సిరీస్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వార్మ్-గేర్ రిడ్యూసర్స్
 
SSRV సీరీస్ డైమెన్షన్స్
వార్మ్ గేర్ రిడ్యూసర్
 
 
 
a
b1
t1
A
D1H8
G
G1
H
J
K
L
ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌వి040
40
6